Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matig of hoog risico op gedragsproblemen: % scholieren

Percentage scholieren met grensscore of verhoogde score op de SDQ schaal gedragsproblemen