Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matig of hoog risico op problemen met leeftijdsgenoten: % scholieren

Percentage scholieren met grensscore of verhoogde score op de SDQ schaal problemen met leeftijdsgenoten