Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen risico op gedragsproblemen: % kinderen 8-11 jaar

Percentage 8 t/m 11 jarige kinderen met een laag risico op gedragsproblemen, gezien de normale score op deze SDQ schaal