Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Beperkt in activiteiten vanwege gezondheid: % ouderen

Percentage ouderen dat vanwege problemen met de gezondheid beperkt of ernstig beperkt is in activiteiten die mensen gewoonlijk doen