Gezondheidsatlas

Disclaimer

Aan de getoonde informatie en cijfers op de website www.gezondheidsatlaskennemerland.nl besteden wij de uiterste zorg. Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaarden wij echter geen aansprakelijkheid. We houden ons aanbevolen voor eventuele verbeteringen.

Wij willen u er op wijzen dat verschillen in percentages of aantallen op toeval kunnen berusten en niet persé duiden op een statistisch significant verschil. Ook kan er geen relatie gelegd worden tussen onderwerpen. Als bijvoorbeeld in gemeente A twee onderwerpen veel voorkomen, kan niet geconcludeerd worden dat de onderwerpen met elkaar samenhangen. Uiteraard zijn wij bereid om u bij de interpretatie van de gegevens te helpen. Mail dan naar epi@ggdkennemerland.nl