Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Lage kwaliteit van leven: % kinderen 4-11 jaar

Percentage 4 t/m 11 jarige kinderen met een lage kwaliteit van leven