Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Lage kwaliteit van leven: % kinderen 8-11 jaar

Percentage 8 t/m 11 jarige kinderen met een lage kwaliteit van leven