Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voldoende steun of hulp van familie/vrienden bij opvoeding: % kinderen 0-11 jaar

Percentage ouders van 0 t/m 11 jarige kinderen dat de verkregen steun/hulp van familie, vrienden, kennissen of buren voldoende vindt