Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ooit ziekte of handicap gezinslid meegemaakt: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen dat ooit een langdurige ziekte of handicap van een gezinslid heeft meegemaakt