Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ooit problemen huisvesting meegemaakt: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen dat ooit woonproblemen, problemen met huisvesting of verblijf in Nederland heeft meegemaakt