Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ooit overlijden huisdier meegemaakt: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen dat ooit overlijden van huisdier heeft meegemaakt