Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Problemen met ziekte of handicap gehad: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen dat (nog) problemen heeft met langdurige ziekte of handicap