Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Problemen door overlijden familielid of dierbare: % kinderen 3-11 jaar

Percentage 3 t/m 11 jarige kinderen dat (nog) problemen heeft met het overlijden van nabij familielid of geliefd persoon