Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Problemen met één of meer ingrijpende gebeurtenissen: % kinderen 3-11 jaar

Percentage 3 t/m 11 jarige kinderen dat ooit één of meerdere ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt, en daar (nog) problemen mee heeft