Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Vaak of regelmatig hulp familie/vrienden bij verzorging: % kinderen 3-11 jaar

Percentage ouders van 3 t/m 11 jarige kinderen die regelmatig of vaak hulp krijgen van familie, vrienden, kennissen of buren bij alledaagse dingen rondom de verzorging van hun kind (zoals oppas of advies)