Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen hulp familie/vrienden bij verzorging: % kinderen 3-11 jaar

Percentage ouders van 3 t/m 11 jarige kinderen dat geen oordeel heeft over de verkregen hulp van familie, vrienden, kennissen of buren, omdat men geen hulp krijgt