Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Soms steun familie/vrienden bij verzorging: % kinderen 3-11 jaar

Percentage ouders van 3 t/m 11 jarige kinderen die af en toe met familie, vrienden, kennissen of buren kan praten over problemen rondom de verzorging van hun kind