Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voldoende steun familie/vrienden bij verzorging: % kinderen 3-11 jaar

Percentage ouders van 3 t/m 11 jarige kinderen dat de verkregen steun van familie, vrienden, kennissen of buren voldoende vindt