Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Soms behoefte deskundige hulp bij opvoeding: % kinderen 3 jaar

Percentage ouders van 3-jarige kinderen dat in de afgelopen maand soms zorgen heeft gehad over de opvoeding, gedrag of ontwikkeling van hun kind, zodanig dat zij behoefte hadden aan deskundige hulp of advies