Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Soms behoefte deskundige hulp bij opvoeding: % kinderen 4-11 jaar

Percentage ouders van 4 t/m 11 jarige kinderen dat in het afgelopen jaar soms zorgen heeft gehad over de opvoeding, gedrag of ontwikkeling van hun kind, zodanig dat zij behoefte hadden aan deskundige hulp of advies