Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Behoefte deskundige hulp van kinderopvang: % kinderen 0-3 jaar

Percentage 0 t/m 3 jarige kinderen waarvan de ouders momenteel behoefte hebben aan deskundige hulp of advies van een leidster van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal rondom de opvoeding, gedrag of ontwikkeling van hun kind