Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Behoefte deskundige hulp van psycholoog: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen waarvan de ouders momenteel behoefte hebben aan deskundige hulp of advies van een psycholoog of (ortho)pedagoog rondom de opvoeding, gedrag of ontwikkeling van hun kind