Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ervaart opvoeding als (zeer) makkelijk: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11-jarige kinderen waarvan de ouders de opvoeding als makkelijk of zeer makkelijk ervaren