Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ervaart opvoeding als niet makkelijk, niet moeilijk: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11-jarige kinderen waarvan de ouders de opvoeding als niet makkelijk, niet moeilijk ervaren