Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen slaapmiddelen gebruikt in laatste 4 weken: % scholieren

Percentage scholieren dat niet in laatste 4 weken slaapmiddelen heeft gebruikt