Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Problemen met ziek of gehandicapt gezinslid: % scholieren

Percentage scholieren dat te maken heeft (gehad) met ziek of gehandicapt gezinslid