Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Problemen met werkloosheid of werkproblemen ouders: % scholieren

Percentage scholieren dat problemen heeft (gehad) met de werkloosheid of werkproblemen van hun ouders