Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Maakt(e) niet scheiding van ouders mee: % scholieren

Percentage scholieren dat geen scheiding van ouders meemaakt of heeft meegemaakt