Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Zelf niet ernstige ziekte, beperking of psychische ziekte: % scholieren

Percentage scholieren dat niet zelf een ernstige ziekte, beperking of psychische ziekte heeft