Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet een (zeer) goede relatie met ouders: % scholieren

Percentage scholieren dat niet een (zeer) goede relatie met de ouders heeft