Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Gezondheid als goed, zeer goed ervaren: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat zijn gezondheid als goed of zeer goed ervaart