Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen tekenbeet in 2012: % 19-64 jarigen

Geen tekenbeet in 2012; % volwassenen