Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen door arts vastgestelde hartinfarct of andere ernstige hartaandoening: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen zonder door arts vastgestelde (gevolgen van) hartinfarct of andere ernstige hartaandoening