Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen door arts vastgestelde COPD: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen zonder door arts vastgestelde COPD (chronische bronchitits, longemfyseem)