Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minstens 1 langdurige ziekte of aandoening: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen met één of meer langdurige (6 maanden of langer) ziekten of aandoeningen