Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen langdurige ziekte of aandoening: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen zonder langdurige (6 maanden of langer) ziekten of aandoeningen