Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen door arts vastgestelde langdurige aandoening (van 15 aandoeningen): % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen zonder door arts vastgestelde chronische aandoeningen (van 15 aandoeningen)