Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstig beperkt in activiteiten vanwege gezondheid: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat vanwege problemen met de gezondheid ernstig beperkt is in activiteiten die mensen gewoonlijk doen