Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Beperkt in activiteiten vanwege gezondheid: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat vanwege problemen met de gezondheid beperkt of ernstig beperkt is in activiteiten die mensen gewoonlijk doen