Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet beperkt in activiteiten vanwege gezondheid: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat helemaal niet vanwege problemen met de gezondheid beperkt is in activiteiten die mensen gewoonlijk doen