Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet ernstig beperkt in activiteiten vanwege gezondheid: % 19-64 jarigen