Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matig of veel regie over eigen leven: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat matig of veel regie heeft over eigen leven