Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen overgewicht: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat geen overgewicht heeft