Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voldoet niet aan norm bewegen: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat niet voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen