Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voldoet aan norm bewegen: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen