Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sport niet wekelijks: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat minder dan 1 dag per week sport