Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Intentie tot afvallen (van de mensen met overgewicht): % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen met overgewicht dat intentie heeft om af te vallen