Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Bezorgdheid n.v.t., woont niet bij vliegveld: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat niet in de buurt van een vliegveld woont