Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen slaapverstoring door brommers/scooters: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat geen slaapverstoring door brommers/scooters ervaart