Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige slaapverstoring door wegverkeer <50 km/uur: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat matige slaapverstoring door wegverkeer <50 km/uur ervaart